Thorleif Haugs vei - Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering