Sørkedalen skianlegg - oppgradering av snøproduksjonsanlegg for kunstsnø - oppstartsmøte