Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Jonathan Sushi & Asian Dining – Vinderen, Holmenveien 1.