Samlerapport for kvalitetsrevisjoner i samlokaliserte boliger for mennesker med utviklingshemming 2015