Røatoppen 15 - varsel om oppstart av detaljregulering