Protokoll fra møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 28.09.2017