Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 09.03.2017