Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 08.12.2016