Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 02.02.2017