Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 30.01.2017