Protokoll fra møte i byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen 25.09.2017