Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 10.11.2016