Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 04.05.2017