Protokoll fra møte i barn-, ungdom- og kulturkomiteen 02.02.2017