Lillevannsveien 85 - Bygging av barnehage - Oppstartsmøte