Kunngjøring om offentlig ettersyn: forslag til detaljregulering av Stasjonsveien 1 til undervisning m.m