Informasjonssaker til møte i helse-, oppvekst- og velferdskomiteen 24.08.2017