Høring - kommuneplan for Oslo 2017 - samfunnsdel med byutviklingsstrategi