Høring - Forslag til endring i Oslo kommunes forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger