Holmenkollveien gnr 33 bnr 2208 og 2210 - søknad om rammetillatelse for omlegging av atkomstvei