Forlengelse av Jacob Hansens vei fra Borgenveien til Holmenveien