Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 30.11.2017