Ankerveien 127 - Rivning av eksisterende og oppføring av nytt klubbhus for Oslo golfklubb