Tryvannsveien 61 - forlengelse av eksisterende vindmast