Sykkelprosjektet i Oslo - Søknad om midler til tiltak i Bydel Vestre Aker