2016

Søknad om fornyelse av skjenkebevilling ved Holmenkollen Spa by Clinique Madeleine