Øvre Smestadvei 1 og 1 B - Markellbekken. Planforslag til offentlig ettersyn - Detaljregulering