Forslag til revidert kriteriesystem for bydelene. Byrådssak 90/16