Diakonveien 14, Diakonhjemmets østre del, forslag til detaljregulering med konsekvensutredning

Publisert dato: 02.05.2016

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
16.06.2016

Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalget 16 06 2016.pdf (PDF 437KB)

06.06.2016

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Protokoll Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 06.06.2016.pdf (PDF 189KB)

11.05.2016

Møte i Vestre Aker arbeidsutvalg

Protokoll Vestre Aker arbeidsutvalg 11.05.2016.pdf (PDF 55KB)