2015

Godtgjøring av folkevalgte verv i Bydel Vestre Aker 2015 - 2019