Politikk og politiske møter

88 treff av 88 politikere

Aktive filtre

  Løvold, Kjell (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Myklebust, Harald Skare

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Nilsen, Andreas Arnmann (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Næsmoen, Per Gunnar

  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

  Ramstad, Ola

  Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 901 69 384

  Richenberg, Ole Kolbjørn (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Rytter, Kirsten (Venstre)

  Leder av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

  Telefon: 452 15 746

  Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Skaug, Alf

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Skjetne, Kjell-Torgeir (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Stake, Lasse

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Stenhagen, Alexander G. Tropé (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Stenwig, Turid Gro

  Telefon: 23 22 43 60

  Stokke, Kristine Meek (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Storrøsten, Kjersti (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Sundby, Reidar

  Leder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Tøn, Kjell

  Nestleder av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Vik, Vegard (Venstre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

  Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Wangen, Wenche

  Telefon: 415 25 157

  Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Waal, Helge (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd