Politikk og politiske møter

88 treff av 88 politikere

Aktive filtre

  Fauskrud, Unni

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Fearnley, Johanne Prøis

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 978 98 941

  Gjeruldsen, Inger (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Goller, Axel von Zernichow

  Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Hagen, Egil

  Telefon: 907 65 979

  Hansen, Ruth Marie Nyrud

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 959 47 102

  Hargreaves, Tom (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Hektoen, Lars (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

  Henden, Marianne Lund Jacobsen (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Higraff, Hannah

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Hjørungnes, Ola Laurits (Venstre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede

  Holland, Beate (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

  Hollerud, Anne (Venstre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen

  Holm, Pia Gjesme (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Holter, Inger Margrethe (Venstre)

  Holtung, Jaswinder

  Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten

  Hydle, Ida (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 905 07 615

  Jensen, Per W.

  Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet

  Telefon: 974 01 495

  Johansen, Ågot Sundelin (Høyre)

  Karal, Eva (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

  Knagenhjelm, Bente (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet

  Koch. Per E.

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Leder av Vestre Aker seniorråd

  Kaasa, Johannes (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Lange, Ellen|Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti)

  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 970 99 286

  Lange, Tone

  Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Lilje, Per Barth (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Lindahl, Anne Karin (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Linnae, Tor

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Lorentzen, Sissi Christiane Stove (Høyre)

  Telefon: 901 23 301

  Losnedahl, Ingrid Harlem (Arbeiderpartiet)

  Telefon: 414 11 115

  Lund, Tanja Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd