Politikere i Bydel Vestre Aker

76 treff av 76 politikere

Aktive filtre

  Yngvar Husebye

  Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 95 08 30 00

  Anita Asdahl Hoff

  Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 91 85 33 98

  Monika Dypeng

  Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

  Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 90 50 20 02

  Oscar Husebye

  Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 40 04 70 22

  Sara Wilsgaard

  Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 95 70 78 78

  Anita Leirvik

  North, Anita Leirvik |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 92 44 13 44

  Cappelen, H. Johan (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Vibeke Nenseth

  Nenseth, Vibeke |Gruppeleder Miljøpartiet de Grønne| (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 92 04 34 07

  Knut Frederik Horn

  Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 92 21 40 20

  Peter Hausken

  Hausken, Peter |Gruppeleder Arbeiderpartiet| (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 91 67 17 11

  Kafia Mohamud

  Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 41 39 31 34

  Live Lindseth

  Lindseth, Live Bressendorf (Arbeiderpartiet)

  Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 45 20 33 35

  Gaarden, Torfinn Lødøen |Gruppeleder Venstre| (Venstre)

  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 93 45 42 98

  Beate A. Holland |Gruppeleder Fremskrittspartiet| (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Lange, Ellen|Gruppeleder Sosialistisk Venstreparti (Sosialistisk Venstreparti)

  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 97 09 92 86

  Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 99 27 08 80

  Andersen, Hedvig Eckhardt

  Nestleder av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 97 54 51 24

  Arnesen, Egil

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

  Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Bjøro, Terje

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 90 18 35 28

  Block-Hoell, Rolf

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 41 20 49 89

  Brook, Jennifer

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Nestleder av Vestre Aker seniorråd

  Bruknapp, Hanne Dalbæk

  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Fauskrud, Unni

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Fearnley, Johanne Prøis

  Telefon: 97 89 89 41

  Gjeruldsen, Inger (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Goller, Axel von Zernichow

  Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Yrke: Representant Ris skole

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd