Politikk og politiske møter

88 treff av 88 politikere

Aktive filtre

  Yngvar Husebye

  Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Leder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Leder av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 950 83 000

  Bård Thorheim

  Thorheim, Bård Ludvig (Høyre)

  Nestleder av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Nestleder av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 975 45 181

  Monika Dypeng

  Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

  Leder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 905 02 002

  Anita Leirvik

  North, Anita Leirvik (Høyre)

  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 924 41 344

  Live Lindseth

  Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder Høyre| (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 452 03 335

  Vibeke Nenseth

  Nenseth, Vibeke |Gruppeleder Miljøpartiet de Grønne| (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 920 43 407

  Peter Hausken

  Hausken, Peter |Gruppeleder Arbeiderpartiet| (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 916 71 711

  Gaarden, Torfinn Lødøen |Gruppeleder Venstre| (Venstre)

  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 934 54 298

  Ytterhorn, Inger-Marie (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Observatør av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 906 06 746

  Oscar Husebye

  Husebye, Oscar Christopher (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Telefon: 400 47 022

  Sara Wilsgaard

  Wilsgaard, Sara Vannebo (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 957 07 878

  Anita Asdahl Hoff

  Hoff, Anita Asdahl (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Leder av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 918 53 398

  Knut Frederik Horn

  Horn, Knut Frederik (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 922 14 020

  Kafia Mohamud

  Mohamud, Kafia Hashi (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
  Varamedlem av Vestre Aker arbeidsutvalg
  Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 413 93 134

  Alvsåker, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Nestleder av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 992 70 880

  Andersen, Hedvig Eckhardt

  Medlem av Vestre Aker ungdomsråd

  Telefon: 975 45 124

  Arnesen, Egil

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Arstal, Randi

  Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

  Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Beate A. Holland (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Bekkelund, Anne Siri Koksrud (Venstre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Bjørhall, Helge

  Varamedlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 920 31 604

  Bjøro, Terje

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Telefon: 901 83 528

  Block-Hoell, Rolf

  Medlem av Vestre Aker råd for funksjonshemmede

  Boysen, Arne Eugen (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Telefon: 412 04 989

  Bragstad, Torunn (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Brook, Jennifer

  Varamedlem av Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten
  Nestleder av Vestre Aker seniorråd

  Bruknapp, Hanne Dalbæk

  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Medlem av Vestre Aker seniorråd

  Cappelen, H. Johan (Høyre)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Elgesem, Erlend Smith (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

  Medlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for fysisk og psykisk funksjonshemmede
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg
  Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomite

  Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

  Varamedlem av Helse-, oppvekst-, velferd- og eldrekomiteen
  Varamedlem av Vestre Aker bydelsutvalg

  Filtrer

  Filter

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd