500 000 kroner til frivillighet - søk nå!

Har du et frivillighetstiltak du vil gjennomføre i 2023? Bydel Vestre Aker deler i år ut en halv million kroner til frivillige aktiviteter. Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Av: Bydel Vestre Aker

Alle frivillige lag, organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til bydelen kan søke frivillighetsmidler. Tiltaket må gjennomføres i bydelen og være åpen for bydelens befolkning. Søknadsskjema sendes elektronisk via Oslo kommunes nettside.

Dersom du ønsker støtte til et frivillig tiltak, må du oppfylle et eller flere av følgende kriterier.

Hvem kan søke?

- Frivillige organisasjoner, lag og foreninger med tilknytning i bydel Vestre Aker.

- Private stiftelser, livssyns- og trossamfunn, frivillige organisasjoner, lag og foreninger som har

et organisasjonsnummer, eller som er registrert i frivillighetsregisteret.

- Enkeltpersoner eller egenorganiserte grupper kan søke i samarbeid med frivillige

organisasjoner, lag og foreninger.

- Kommunale virksomheter og bydelens tjenestesteder kan vurderes dersom aktiviteten

gjennomføres i samarbeid med frivillige.

Vi vil prioritere tiltak som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier

- Tiltak rettet mot barn og unge i bydelen.

- Aktiviteter som skaper deltakelse knyttet til helse, kultur, miljø og idrett.

- Tiltak som fremmer inkludering og engasjement.

- Samarbeidstiltak mellom aktører eller med Bydel Vestre Aker.

- Tiltak som har informasjon tilgjengelig på åpne, digitale plattformer.

Vi gir ikke tilskudd til

- Aktiviteter som i hovedsak foregår utenfor bydelen.

- Reise- og oppholdsutgifter.

- Tilskudd til kontingenter, medlems- og treningsavgifter.

- Aktiviteter som allerede er gjennomført.

- Lønnsmidler til frivillige.

- Aktiviteter med kommersielt formål.

- Tilskudd til ordinær drift eller lønnsutgifter gis som hovedregel ikke, men kan vurderes i

Enkelttilfeller.

Tiltaket skal synliggjøres

Det skal synliggjøres at tiltaket er støttet av Bydel Vestre Aker. Bydelen kan også bistå med å promotere tiltaket på bydelens facebook-side..

Oslo kommune har rett til innsyn og til å foreta kontroll med bruken av tilskuddsmidlene.

Oslo kommune forbeholder seg rett til å kreve midlene tilbakebetalt, dersom det er gitt uriktige opplysninger eller hvis midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene.

Søknadsskjema finner ved å klikke her. Søknadsfrist er 1. mars.