Møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 8.3.2023

Om møtet

Innkalling og saksdokumenter til Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Bydel Ullern 8.3.2023

Spørsmål vedr møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Protokoll

230308 rffh pro (PDF 57KB)

Tid og sted

Dato

Onsdag 8. mars 2023

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48