Møte i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 31.5.2023

Om møtet

Spørsmål vedr møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Onsdag 31. mai 2023

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48