Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne