Til innhold
Politikk og politiske møter

Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.


Helga Skåden

leder

Telefon: 911 71 128

E-post:

Petter Lang

rådssekretær

Telefon: 413 16 799

E-post:

Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget og administrasjonen i bydelen.

Rådet skal behandle saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Øyen, Wenche

Leder av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 478 82 969

Frydendal, Inger (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Nestleder av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 977 01 033

Nielsen, Henriette

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 913 31 516

Ringen, Jorunn

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 908 72 932

Hagen, Ole (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 980 46 353

Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 482 41 594

Skår, Gry

Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 907 70 442

Skåden, Helga

Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 911 71 128

Krieken, Hans (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 464 25 312