Ullern kultur- og oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Medlemmer

Osnes, Birgit (Høyre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Geelmuyden, Margrethe (Venstre)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Nestleder av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Hopp, Ingrid (Høyre)

Nestleder av Ullern arbeidsutvalg
Nestleder av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Skatvedt, Anne (Arbeiderpartiet)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Juriks, Sara (Høyre)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Riis, Knut (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Telefon

Lokshall, Elisabeth Wendy (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Omdal, Kjell Eriksen (Høyre)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite

Schweder, Simen Gan (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern kultur- og oppvekstkomite
Leder Ullern kultur- og oppvekstkomite
Birgit Osnes(H)
Telefon
Komitesekretær
Stine Fritz Hals
Telefon