Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

201105 uhsk innk (PDF 9MB)

Protokoll

201105 uhsk pro (PDF 72KB)

Saker til behandling

201105 uhsk innk(1) (PDF 9MB)

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Fjernmøte (digitalt møte ved bruk av Teams)

Sted