Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Sak PS 15/12 - Godkjenning av innkalling og sakslise til helse- og sosialkomitèens møte 19.03.2015

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 19:00