Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Innkalling

Innkalling Ullern helse- og sosialkomite 19.03.2015 (PDF 111KB)

Protokoll

Protokoll Ullern helse- og sosialkomite 19.03.2015 (PDF 115KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 15/12
Godkjenning av innkalling og sakslise til helse- og sosialkomitèens møte 19.03.2015
OS 15/13
Protokoll fra Ullern helse- og sosialkomite 29.01.2015
OS 15/3
OS 15/4
PS 15/14
PS 15/15
PS 15/16
OS 15/17
OS 15/5
OS 15/6
Orienteringssaker fra komitemedlemmene

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2015

Tid

klokken 19:00