Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. august 2015

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted