Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

151105uhskinnk (PDF 72KB)

Saker til behandling

151105uhsk komplett (PDF 15,7MB)

SakTittel
PS 15/38
Godkjenning av innkalling og saksliste til helse- og sosialkomiteen 05.11.2015
PS 15/39
Protokoll fra Ullern helse- og sosialkomite 27.08.2015
OS 15/18
Overtakelse av seniorsentrene
PS 15/40
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 18.06.2015
PS 15/41
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 18.06.2015
PS 15/42
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 28.08.2015
PS 15/43
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 08.10.2015
OS 15/19
Kommunerevisjonens rapport 11/2015 Samhandlingsreformen - utskrivning av paienter
OS 15/20
Orienteringssaker fra komitemedlemmer

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted