Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Innkalling

100 UHSK 151203 Innkalling (PDF 113KB)

Protokoll

151203uhskpro (PDF 48KB)

Saker til behandling

151203uhsk komplett (PDF 26,5MB)

SakTittel
PS 15/44
Godkjenning av innkalling og saksliste til UHSK 03.12.2015
PS 15/45
Protokoll fra Ullern helse- og sosialkomite 05.11.2015
PS 15/46
Årsplan og budsjett 2016
PS 15/47
Rapport fra tilsyn ved Kajalund sykehjem 08.10.2015
OS 15/21
Rullering av handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015 - 2016
OS 15/22
Orienteringssaker fra komitemedlemmene

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. desember 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted