Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet holdes i Skøyen terrasse 1 og starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

 

Innkalling

100 UHSK 280116 Innkalling (PDF 112KB)

Protokoll

160128 uhskpro(1) (PDF 135KB)

Saker til behandling

UHSK 160128 et dokument (PDF 5,5MB)

SakTittel
PS 16/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern helse- og sosialkomite 28.01.2016
OS 16/1
Orientering om bydelens aktiviteter i Skøyen terrasse 1
PS 16/2
Protokoll fra Ullern helse- og sosialkomite 03.12.2015
PS 16/3
Valg av tilsynsutvalg for periodeb 2016 - 2019
PS 16/4
Rapport fra tilsyn ved Smestadhjemmet 28.08.2015
PS 16/5
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 28.08.2015
PS 16/6
Rapport fra tilsyn ved Madserud sykehjem 27.11.2016
PS 16/7
Rapport fra tilsyn ved Silurveien sykehjem 08.10.2015
PS 16/8
Rapport fra tilsyn ved Casinetto aktivitetssenter 12.11.2015
PS 16/9
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 27.11.2015
PS 16/10
Rapport fra tilsyn ved Øvre Skogvei bolig 11.12.2015
PS 16/11
Årsrapport 2015 - tilsynsutvalget for Smestadhjemmet, Madserud sykehjem og Øvre Skogvei bolig
PS 16/12
Årsrapport 2015 - tilsynsutvalget for Kajalund sykehjem, Silurveien sykehjem og Casinetto aktivitetssenter
OS 16/2
Uttalelse til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak
OS 16/3
Orienteringssaker fra komitemedlemmene

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. januar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Skøyen terrasse 1

Sted