Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. mars 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted