Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UHSK 290819 Innkalling (PDF 475KB)

Protokoll

190829 uhsk pro (PDF 55KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/14
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern helse- og sosialkomite 29.08.2019
PS 19/15
OS 19/34
Sykehjemsetaten orienterer om tilbakeføring av driften av Ullerntunet til Oslo kommune
PS 19/16
Høring - revidert instruks for kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet og instruks for kommunale tilsynsutvalg i institusjon mv
PS 19/17
PS 19/18
PS 19/19
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved 4 service FS avd 8140 Skøyen atrium 3
OS 19/35
Kimmunerevisjonens rapport: Bemanning og kontinuitet i hjemmetjenesten
OS 19/36
OS 19/37
OS 19/38
OS 19/39
OS 19/40
OS 19/41
OS 19/42
OS 19/43
OS 19/44

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. august 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted