Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedrørende møtet rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UHSK 300120 Innkalling (PDF 400KB)

Protokoll

200130 UHSK pro (PDF 61KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 20/1
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern helse- og sosialkomite 30.1.2020
PS 20/2
PS 20/3
Høring av Oslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan for 2020 - 2024
OS 20/1
OS 20/2
OS 20/3
OS 20/4
OS 20/5
OS 20/6
Rapport fra tilsyn ved Gustav Vigelands vei avlastningsbolig 6.12.2019
OS 20/7

Tid og sted

Dato

Torsdag 30. januar 2020

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted