Ullern helse- og sosialkomite

Møte i Ullern helse- og sosialkomite

Om møtet

Møtet starter med åpen halvtime til annonsert tid. Spørsmål vedr.møtet kan rettes til Bydel Ullern v/Tore Gleditsch, e-post: tore.gleditsch@bun.oslo.kommune.no

Innkalling

100 UHSK 051219 Møteinnkalling (PDF 428KB)

191128 Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 paginert(3) (PDF 2MB)

Protokoll

191205 uhsk pro (PDF 64KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 19/24
Godkjenning av innkalling og saksliste til Ullern helse- og sosialkomite 5.12.2019
PS 19/25
PS 19/26
Bydelsdirektølrens forslag til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023
PS 19/27
OS 19/47
OS 19/48
OS 19/49
OS 19/50
OS 19/51
OS 19/52
OS 19/53
Kommunale tilsynsutvalg for tjenester i hjemmet og i institusjon mv
OS 19/54

Tid og sted

Dato

Torsdag 5. desember 2019

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Hoffsveien 48

Sted