Ullern helse- og sosialkomite

Komiteen behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Medlemmer

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Alvik, Anne (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Ullern helse- og sosialkomite

Alnæs, Egil (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Aarøe, Alexander (Høyre)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Baalsrud, Anders (Venstre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Telefon

Levin, Rena Frances (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Borg, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Leder Ullern helse- og sosialkomite
Susanne Klafstad(H)
Telefon
Komitesekretær
Giske Edvardsen
Telefon