Politikk og politiske møter

Susanne Klafstad(H)

Leder Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 478 97 031

E-post:

Giske Edvardsen

Komitesekretær

E-post:

Ullern helse- og sosialkomite

Komiteen behandler saker innenfor: psykisk helsevern, hybelhus, skjenkebevillinger, tilbud til funksjonshemmede, sosiale tjenester, sykehjem, tilsynsrapporter, hjemmetjenesten, helse-, miljø- og forurensing samt TT-tjenesten.

Møter

  1. Dato 28.01.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  2. Dato 11.03.
    Klokkeslett 18:00-21:00
  3. Dato 22.04.
    Klokkeslett 18:00-21:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Klafstad, Susanne (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 478 97 031

Alvik, Anne (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Ullern helse- og sosialkomite

Alnæs, Egil (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Wilhelmsen, Liv Bugge (Høyre)

Medlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 990 10 162

Aarøe, Alexander (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 970 63 221

Krieken, Hans (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 464 25 312

Baalsrud, Anders (Venstre)

Varamedlem av Ullern arbeidsutvalg
Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Riis, Berit Jensen (Fremskrittspartiet)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Leder av Ullern eldreråd
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 913 04 509

Iqbal, Sadia Jabeen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Medlem av Ullern helse- og sosialkomite
Varamedlem av Ullern råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 482 41 594

Juriks, Sara (Høyre)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Zhou, Jin (Høyre)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Sandstrøm, Aina (Høyre)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Juriks, Gunnar (Høyre)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 932 02 479

Ilner, Kristian (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Dørum, Kristoffer Sand (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Levin, Rena Frances (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Schønheyder, Janne (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Ullern arbeidsutvalg
Medlem av Ullern bydelsutvalg
Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Telefon: 916 76 194

Langaker, Kristin (Venstre)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Haadem, Anne Kristin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Krogh, Jan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Borg, Kristin (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite

Aila, Kim (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Ullern helse- og sosialkomite